بازرگانی فولاد ملی

هیچ شکستی وجود ندارد ، مگر آنکه تلاش از تداوم بازمانده باشد.

بازرگانی فولاد ملی

محصولات - فلنج (کور ، گلودار ، اسلیپون ، دنده ، ساکت ولد ، و...)

فلنج های کربن استیل

فلنج ها ابزار و حلقه هایی هستند که به صورت دایره ای شکل و مدور هستند و دارای سوراخ هایی در اطرافشان که برای اتصال استفاده می شود وهنگامی که وارد لوله می شوند یک سد ایجاد کرده و لوله را مسدود می کند و کاربرد اصلی آن نیز بستن لوله ها به یکد یگر و اتصال قطعات دیگر است واز کاربرد دیگر آن میتوان به تغییر مسیر و تغییر قطر لوله ها اشاره کرد. انواع فلنج ها انواع فلنجهای گلودار ، کور ، ساکت ، اسلیپون و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش فلنج ها تماس حاصل نمایید

قیمت : 0 ریال
جزییات

فلنج های استنلس استیل

فلنج ها ابزار و حلقه هایی هستند که به صورت دایره ای شکل و مدور هستند و دارای سوراخ هایی در اطرافشان که برای اتصال استفاده می شود وهنگامی که وارد لوله می شوند یک سد ایجاد کرده و لوله را مسدود می کند و کاربرد اصلی آن نیز بستن لوله ها به یکد یگر و اتصال قطعات دیگر است واز کاربرد دیگر آن میتوان به تغییر مسیر و تغییر قطر لوله ها اشاره کرد. انواع فلنج ها انواع فلنجهای گلودار ، کور ، ساکت ، اسلیپون و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش فلنج ها تماس حاصل نمایید

قیمت : 0 ریال
جزییات