بازرگانی فولاد ملی

هیچ شکستی وجود ندارد ، مگر آنکه تلاش از تداوم بازمانده باشد.

بازرگانی فولاد ملی

محصولات

001
اتصالات فولادی جوشی و دنده

اتصالات فولادی جوشی و دنده

فلنج (کور ، گلودار ، اسلیپون ، دنده ، ساکت ولد ، و...)

فلنج (کور ، گلودار ، اسلیپون ، دنده ، ساکت ولد ، و...)

پیچ و مهره

پیچ و مهره

شیرآلات

شیرآلات

اکچیتور ، پوزیشنرها ، و ....

اکچیتور ، پوزیشنرها ، و ....